Редактор
Жасмин Малашева

Дизайнер

Даниил Сулайманов

Булактар
www.ski.kg, ачык булактар